Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών

Απομάκρυνση και των πιο δύσκολων ρύπων!

Στην εταιρεία GREEN CLEANER προγραμματίζουμε τους απαραίτητους, τακτικούς καθαρισμούς των φωτοβολταϊκών πάνελ σας, για να τα διατηρείτε σε άριστη κατάσταση και να είναι, έτσι, αποδοτικά ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας!

Η συχνότητα καθαρισμού μπορεί, βέβαια, να διαφέρει ανάλογα με:

την τοποθεσία

  τις περιβαλλοντικές συνθήκες & το κλίμα

την ποσότητα σκόνης/σκουπιδιών στην περιοχή.

Π.χ., στην περίπτωση ψηλών κτιρίων ενδέχεται να απαιτείται συχνότερη συντήρηση, λόγω αυξημένης έκθεσης των φωτοβολταϊκών σας σε περιβαλλοντικά στοιχεία.

Εμείς γνωρίζουμε ποτέ πρέπει να γίνει ο καθαρισμός του δικού σας φωτοβολταϊκού. Ρωτήστε μας και θα σας συμβουλεύσουμε ως προς αυτό!

Να θυμάστε πως η τακτική συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοσή τους.

 

Στην GREEN CLEANER φροντίζουμε γι’ αυτή τη συντήρηση, ενώ διακρινόμαστε για τις άριστες υπηρεσίες μας. Γενικά, σας συνιστούμε να καθαρίζετε τα πάνελ σας, τουλάχιστον, μία ή δύο φορές το χρόνο.

 

Ωστόσο, επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε το πρόγραμμα καθαρισμού-συντήρησης των δικών σας φωτοβολταϊκων. Ένα πρόγραμμα που να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες σας.

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.

Ενημερώστε μας, αν έχετε συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τη διαδικασία καθαρισμού και εμείς θα φροντίσουμε για όλα! Για παράδειγμα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθαρισμού;

Στην GREEN CLEANER δεσμευόμαστε για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας και την άψογη εξυπηρέτησή σας.

 

  • Έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε βιολογικό καθαρισμό
  • Διαθέτουμε προσωπικό με άρτια τεχνογνωσία
  • Έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό & τα μέσα για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών
  • Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες τεχνικές καθαρισμού, για την αποφυγή οποιαδήποτε ζημιάς στα φωτοβολταϊκά πάνελ σας.
  • Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αξιολογούμε πρώτοι -πριν από εσάς- τα αποτελέσματα.
  • Ελέγχουμε τα πάνελ για υπολείμματα ρύπων και βεβαιωνόμαστε ότι είναι καθαρά και χωρίς ραβδώσεις!

Μεριμνούμε για το προσωπικό μας, το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού.

Όταν τα φωτοβολταϊκά σας είναι εγκατεστημένα σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, έχουμε τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουμε εύκολα και με ασφάλεια!

Ρωτήστε μας για τις μεθόδους καθαρισμού των δικών φωτοβολταϊκών
Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε!

Επικοινωνία